Linux
Reply Return

หัวข้อ : ทำยังไงให้ user สามารถ login ได้จากแค่บางที่ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: ทาคาชิ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 19 กรกฎาคม, 1998 at 11:46:08 [ ด้วย IP : 202.44.196.232 ]
หัวข้อ : ทำยังไงให้ user สามารถ login ได้จากแค่บางที่ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมต้องการ set ให้ user สามารถ login ได้จากบางที่เท่านั้นครับ ต้องไป set ที่ไหนครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: บูม
ส่งเมื่อวันที่ : 27 กรกฎาคม, 1998 at 23:01:36 [ ด้วย IP 203.148.200.249 ]
หัวข้อ : Re: ทำยังไงให้ user สามารถ login ได้จากแค่บางที่ครับ
ตอบว่า :
ลองไปแก้ตรง host.deny นะครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :