Linux
Reply Return

หัวข้อ : DHCP

ข้อความว่า
ชื่อ: เอ็กซ์
ส่งมาเมื่อวันที่ : 01 กุมภาพันธ์, 1999 at 13:13:05 [ ด้วย IP : 203.152.1.113 ]
หัวข้อ : DHCP
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากทราบว่า ใน slackware 3.6 มี DHCP มาให้หรือเปล่าครับ
ถ้าไม่มีมาให้
มีขั้นตอนการทำยังไงบ้างครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: AIIZ
ส่งเมื่อวันที่ : 13 กุมภาพันธ์, 1999 at 20:39:03 [ ด้วย IP 202.44.202.34 ]
หัวข้อ : Re: DHCP
ตอบว่า :
ดู DHCP ด้านล่าง คล้ายกันเลย

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: uw
ส่งเมื่อวันที่ : 27 มกราคม, 2005 at 18:42:09 [ ด้วย IP 202.183.173.136 ]
หัวข้อ : Re: DHCP
ตอบว่า :


ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: sdsd
ส่งเมื่อวันที่ : 20 กุมภาพันธ์, 2005 at 17:48:05 [ ด้วย IP 203.150.217.112 ]
หัวข้อ : Re: DHCP
ตอบว่า :
dd

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :