Linux
Reply Return

หัวข้อ : เรื่องส่งเพจโดยการ telnet ผ่าน port 80 อีกที

ข้อความว่า
ชื่อ: น้องหมู
ส่งมาเมื่อวันที่ : 30 มกราคม, 1999 at 19:34:56 [ ด้วย IP : 161.246.10.21 ]
หัวข้อ : เรื่องส่งเพจโดยการ telnet ผ่าน port 80 อีกที
ด้วยข้อความที่ว่า:
คุณ cts คะ
แล้วถ้าเป็น pager ยี่ห้ออื่นๆนี่ เราต้องเปลี่ยนข้อมูลส่วนไหนบ้าง
มียี่ห้อไหนพิเศษกว่าเพื่อนบ้าง
หรือว่าแค่เปลี่ยน url ใน script ก็พอ
ช่วยตอบด้วยนะคะ (*(@@)*)

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ฟฟ
ส่งเมื่อวันที่ : 17 มีนาคม, 1999 at 06:57:04 [ ด้วย IP 202.44.32.135 ]
หัวข้อ : Re: เรื่องส่งเพจโดยการ telnet ผ่าน port 80 อีกที
ตอบว่า :
ฟฟ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :