Linux
Reply Return

หัวข้อ : ช่วยบอกขั้นตอนการ Mount เครื่อง 95 หรือ 98 ด้วย smb ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: puy
ส่งมาเมื่อวันที่ : 30 มกราคม, 1999 at 17:25:01 [ ด้วย IP : 203.148.238.19 ]
หัวข้อ : ช่วยบอกขั้นตอนการ Mount เครื่อง 95 หรือ 98 ด้วย smb ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมต้องการ Mount Hdd ของเครื่อง NT 95 98 ที่อยู่ในวงเดียวกันมาที่ Linux ด้วย Samba จะต้องทำอย่างไรบ้างครับ ช่วยบอกขั้นตอยโดยละเอียดที

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: นก
ส่งเมื่อวันที่ : 28 เมษายน, 1999 at 11:51:16 [ ด้วย IP 202.28.18.190 ]
หัวข้อ : Re: ช่วยบอกขั้นตอนการ Mount เครื่อง 95 หรือ 98 ด้วย smb ครับ
ตอบว่า :
เราสามารถใช้คำสั่ง smbclient ในการติดกับเครื่อง win 95
ที่เป็น workgroup เดียวกัน
คือ smbclient \\\\ชื่อเครื่อง win 95 \\ชื่อ file ที่ต้องการ share
EX.. smbclient \\\\chan\\share

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: zelDa
ส่งเมื่อวันที่ : 19 พฤษภาคม, 1999 at 11:54:08 [ ด้วย IP 192.35.232.21 ]
หัวข้อ : Re: ช่วยบอกขั้นตอนการ Mount เครื่อง 95 หรือ 98 ด้วย smb ครับ
ตอบว่า :
$smbmount \\service mount-point -U UserOnWindows -c Client
ถ้าใช้ไม่ได้ก็ลอง man smbmount ดูนะครับ

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: x-men
ส่งเมื่อวันที่ : 21 มีนาคม, 2002 at 13:24:23 [ ด้วย IP 202.44.68.8 ]
หัวข้อ : Re: ช่วยบอกขั้นตอนการ Mount เครื่อง 95 หรือ 98 ด้วย smb ครับ
ตอบว่า :
มั่วนิ่ม....เยอะจัง

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :