Linux
Reply Return

หัวข้อ : set DNS ให้เป็น Mail Server

ข้อความว่า
ชื่อ: puy
ส่งมาเมื่อวันที่ : 30 มกราคม, 1999 at 17:17:42 [ ด้วย IP : 203.148.238.19 ]
หัวข้อ : set DNS ให้เป็น Mail Server
ด้วยข้อความที่ว่า:
set DNS ให้เป็น Mail Server ยังไง ผมพยายามมานานแล้วทำไม่ได้เสียที ผมต้องการทำให้เป็น INTRA ลงใหม่ก็แล้วส่งไม่ได้ซะที แต่รับได้ถ้าส่งมาจาก Linux ผมใช้ Outlook ครับ
ผม Ping Host ได้ครับ ช่วยบอกวิธีโดยละเอียดด้วยครับ
เอา # หน้า Pop 3 ออกแล้ว
แต่ไม่ได้ใส่ IP ของแต่ละเครื่องใน Files Hostallow.conf
ภายใน linux ส่งได้รับได้ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :