Linux
Reply Return

หัวข้อ : RIGHT PERMISSION

ข้อความว่า
ชื่อ: เอ็กซ์
ส่งมาเมื่อวันที่ : 30 มกราคม, 1999 at 13:01:51 [ ด้วย IP : 203.152.1.113 ]
หัวข้อ : RIGHT PERMISSION
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมอยากทราบเกี่ยวกับ การจัด right และ permission ใน linux slackware ว่ามีวิธีการ และขั้นตอนยังไงครับ ช่วยตอบด้วยนะครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :