Linux
Reply Return

หัวข้อ : DHCP

ข้อความว่า
ชื่อ: เอ็กซ์
ส่งมาเมื่อวันที่ : 30 มกราคม, 1999 at 12:54:34 [ ด้วย IP : 203.152.1.113 ]
หัวข้อ : DHCP
ด้วยข้อความที่ว่า:
จะทำ linux เป็น DHCP SERVER มีขั้นตอนอะไรบ้างครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: เอ็กซ์
ส่งเมื่อวันที่ : 30 มกราคม, 1999 at 12:55:59 [ ด้วย IP 203.152.1.113 ]
หัวข้อ : Re: DHCP
ตอบว่า :
ผมใช้ slackware 3.6 นะครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :