Linux
Reply Return

หัวข้อ : จะหา gdk_imlib.h สำหรับโหลดภาพ (.jpg)จากที่ไหนครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: รัตน์
ส่งมาเมื่อวันที่ : 29 มกราคม, 1999 at 17:33:33 [ ด้วย IP : 203.152.1.113 ]
หัวข้อ : จะหา gdk_imlib.h สำหรับโหลดภาพ (.jpg)จากที่ไหนครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ใครมี gdk_imlib.h บ้างครับ ช่วยบอกด้วย หรือจะกรุณา
แนบมากับ e-mail:vichairatp@hotmail.com ก็ได้ครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 29 มกราคม, 1999 at 18:44:38 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Re: จะหา gdk_imlib.h สำหรับโหลดภาพ (.jpg)จากที่ไหนครับ
ตอบว่า :
เอา imlib ได้ที่ www.labs.redhat.com

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: เมน
ส่งเมื่อวันที่ : 25 มกราคม, 2002 at 14:57:03 [ ด้วย IP 203.146.236.17 ]
หัวข้อ : Re: จะหา gdk_imlib.h สำหรับโหลดภาพ (.jpg)จากที่ไหนครับ
ตอบว่า :
ภาพ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :