Linux
Reply Return

หัวข้อ : Linux คืออะไร

ข้อความว่า
ชื่อ: มือใหม่
ส่งมาเมื่อวันที่ : 29 มกราคม, 1999 at 04:09:07 [ ด้วย IP : 192.150.249.11 ]
หัวข้อ : Linux คืออะไร
ด้วยข้อความที่ว่า:
ช่วยอธิบายคร่าวๆ ว่า Linux คืออะไรครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: bj
ส่งเมื่อวันที่ : 29 มกราคม, 1999 at 10:27:36 [ ด้วย IP 202.44.210.48 ]
หัวข้อ : Re: Linux คืออะไร
ตอบว่า :
ลองดูที่นี่ดูครับ http://www.thailinux.com
มีคำอธิบายเป็นภาษาไทย

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :