Linux
Reply Return

หัวข้อ : Linux คืออะไร

ข้อความว่า
ชื่อ: มือใหม่
ส่งมาเมื่อวันที่ : 29 มกราคม, 1999 at 04:08:24 [ ด้วย IP : 192.150.249.11 ]
หัวข้อ : Linux คืออะไร
ด้วยข้อความที่ว่า:
ช่วยอธิบายคร่าวๆ ว่า Linux คืออะไรครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 29 มกราคม, 1999 at 10:19:32 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Re: Linux คืออะไร
ตอบว่า :
คือ OS ครับ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: เด็กน้อย
ส่งเมื่อวันที่ : 29 มกราคม, 1999 at 18:10:34 [ ด้วย IP 203.149.30.4 ]
หัวข้อ : Re: Linux คืออะไร
ตอบว่า :
linux=linux is not unix

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: Vincent
ส่งเมื่อวันที่ : 31 มกราคม, 1999 at 23:28:06 [ ด้วย IP 203.151.17.228 ]
หัวข้อ : Re: Linux คืออะไร
ตอบว่า :
คือ os หรือระบบปฏิบัติการครับเหมื่อน windows 95/98 ที่ใช้ ๆ กันอยู่ มีจุดเด่นคือเป็นของฟรีครับ สามารถ copy ได้อย่างถูกกฏหมาย ตอนนี้มีผู้ใช้ทั้วโลกร่วม 10 ล้านคนแล้วครับอยากให้ไปดูที่ www.thailinux.com

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :