Linux
Reply Return

หัวข้อ : ทำยังไงให้ RedHat 5.2 มองเห็น fat32 ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: bj
ส่งมาเมื่อวันที่ : 28 มกราคม, 1999 at 12:53:43 [ ด้วย IP : 202.44.210.48 ]
หัวข้อ : ทำยังไงให้ RedHat 5.2 มองเห็น fat32 ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ทำยังไงให้ RedHat 5.2 มองเห็น fat32 ครับ
เห็นได้ข่าวว่า slackware 3.6 มองเห็น fat32 เลยไม่ทราบ
จริงหรือเปล่าครับ
ขอบคุณครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: linux
ส่งเมื่อวันที่ : 29 มกราคม, 1999 at 19:40:57 [ ด้วย IP 203.151.110.226 ]
หัวข้อ : Re: ทำยังไงให้ RedHat 5.2 มองเห็น fat32 ครับ
ตอบว่า :
mount -tvfat ครับถ้าไม่ใส่จะเห็น fat16

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: dukEz
ส่งเมื่อวันที่ : 27 มีนาคม, 1999 at 13:05:12 [ ด้วย IP 203.146.44.121 ]
หัวข้อ : Re: ทำยังไงให้ RedHat 5.2 มองเห็น fat32 ครับ
ตอบว่า :
mount -tvfat /dev/hda1 /mnt/dos

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :