Linux
Reply Return

หัวข้อ : how to proxy ?

ข้อความว่า
ชื่อ: เก่ง
ส่งมาเมื่อวันที่ : 27 มกราคม, 1999 at 17:59:30 [ ด้วย IP : 202.44.130.163 ]
หัวข้อ : how to proxy ?
ด้วยข้อความที่ว่า:
มี www ไหนมีรายละเอียดการ set proxy บ้างครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: โฮ่ง
ส่งเมื่อวันที่ : 28 มกราคม, 1999 at 15:08:07 [ ด้วย IP 203.146.58.229 ]
หัวข้อ : Re: how to proxy ?
ตอบว่า :
จาเอาตัวไหนล่ะครับ เอา squid ไหมล่ะ ครับยังไงลองเข้าที่ดูที่นี่เลยครับ
http://ows.mptc.eng.cmu.ac.th/~tcpip/proxy/cache.htm#menu

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: ีuw
ส่งเมื่อวันที่ : 27 มกราคม, 2005 at 18:45:17 [ ด้วย IP 200.226.137.10 ]
หัวข้อ : Re: how to proxy ?
ตอบว่า :
อยากรู้เหมือนกาน

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: กอ
ส่งเมื่อวันที่ : 27 มกราคม, 2005 at 18:46:16 [ ด้วย IP 200.226.137.10 ]
หัวข้อ : Re: how to proxy ?
ตอบว่า :
อยากรู้

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :