Linux
Reply Return

หัวข้อ : มีปัญหาเกี่ยวกับการหมุนโมเด็ม ช่วยหน่อยครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: น้อย
ส่งมาเมื่อวันที่ : 25 มกราคม, 1999 at 08:20:42 [ ด้วย IP : 202.44.130.163 ]
หัวข้อ : มีปัญหาเกี่ยวกับการหมุนโมเด็ม ช่วยหน่อยครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือผมใช้Dip ในการหมุนโมเด็มครับ พอต่อติดใส่ชื่อ และรหัสเรียบร้อยแล้ว พอออกมา Mode DIP สั่ง mode ppp
โมเด็มหลุดเลยครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :