Linux
Reply Return

หัวข้อ : ใช้ redhat 5.1 อยาก set defual ให้ boot win98 ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: inca
ส่งมาเมื่อวันที่ : 25 มกราคม, 1999 at 05:45:37 [ ด้วย IP : 203.147.0.9 ]
หัวข้อ : ใช้ redhat 5.1 อยาก set defual ให้ boot win98 ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือตอนแรก set defaul ผิดไปเลือกให้บุ๊ต linux ก่อนเลย
อยากเปลี่ยนให้ boot win98 ก่อนไม่ทราบต้องทำยังไงบ้างครับ :O)

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: dell
ส่งเมื่อวันที่ : 27 มกราคม, 1999 at 20:23:53 [ ด้วย IP 203.155.128.250 ]
หัวข้อ : Re: ใช้ redhat 5.1 อยาก set defual ให้ boot win98 ครับ
ตอบว่า :
แก้ไฟล์ lilo.conf ใน /etc ครับเอาส่วนของ dos มาอยู่ด้านบน linux จะมีอยู่ 3 บันทัด

other = /dev/...
label = dos
table = /dev/...

ให้เอามาไว้ด้านบนบันทัด
image = /.......
label = linux

เสร็จแล้วก็ save จากนั้นพิมพ์ lilo
ก็จะขึ้น
Added dos *
Added linux อะไรทำนองนี้ครับ


ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: จตุพล สร้อยสน
ส่งเมื่อวันที่ : 13 กุมภาพันธ์, 1999 at 08:42:05 [ ด้วย IP 203.146.4.33 ]
หัวข้อ : Re: ใช้ redhat 5.1 อยาก set defual ให้ boot win98 ครับ
ตอบว่า :
ผมไม่ได้มาช่วยคุณหรอกแต่ผมต้องการความช่วยเหลือจากคุณครับ คือว่าผมซื้อแผ่น redhat5.1 มาแล้วทำแผ่นบูตไม่เป็นครับ ขอความกรุณาคุณช่วยแนะนำหน่อยครับ หรือถ้ามีคู่มือในการติดตั้งยิ่งดีครับ

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: too04
ส่งเมื่อวันที่ : 20 กุมภาพันธ์, 1999 at 16:36:04 [ ด้วย IP 203.148.253.230 ]
หัวข้อ : Re: ใช้ redhat 5.1 อยาก set defual ให้ boot win98 ครับ
ตอบว่า :
lilo -D dos

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :