Linux
Reply Return

หัวข้อ : "ปัญหา print ไม่ออก ใน sco unix ครับ"

ข้อความว่า
ชื่อ: tenn
ส่งมาเมื่อวันที่ : 25 มกราคม, 1999 at 02:16:09 [ ด้วย IP : 208.147.7.145 ]
หัวข้อ : "ปัญหา print ไม่ออก ใน sco unix ครับ"
ด้วยข้อความที่ว่า:
มี error ดังนี้ครับ "Error 103 on bgrh29103 ; action 63 access 21" print จากโปรแกรม Baan ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :