Linux
Reply Return

หัวข้อ : Virus!!

ข้อความว่า
ชื่อ: Isriya
ส่งมาเมื่อวันที่ : 24 มกราคม, 1999 at 17:23:49 [ ด้วย IP : 202.44.144.2 ]
หัวข้อ : Virus!!
ด้วยข้อความที่ว่า:
Linux มีไวรัสมั้ยครับ
อยากรู้

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: A
ส่งเมื่อวันที่ : 26 มกราคม, 1999 at 19:42:17 [ ด้วย IP 161.246.10.21 ]
หัวข้อ : Re: Virus!!
ตอบว่า :
มี เคยอ่านข่าวเจอ แต่ยังไม่เคยพบด้วยตัวเอง

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: nono
ส่งเมื่อวันที่ : 02 กุมภาพันธ์, 1999 at 08:12:31 [ ด้วย IP 203.149.7.98 ]
หัวข้อ : Re: Virus!!
ตอบว่า :
ไวรัสบน Linux ก็มีลักษณะคล้าย ๆ กับบนระบบ DOS ที่ใช้กันอยู่ล่ะครับ
แต่ส่วนใหญ่แล้วไวรัสบน Linux จะเป็นแบบ Trojan Horse น่ะครับ
ในศูนย์หลาย ๆ ศูนย์เกี่ยวกับ Antivirus ก็มีโปรแกรม Antivirus บน Linux
เหมือนกัน ลอง Download มาดูก็ได้ เช่น ของ Mcafee ก็มี ลองเข้าไปดูที่
ftp://ftp.nai.com/pub/antivirus

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: ดวย
ส่งเมื่อวันที่ : 28 เมษายน, 2001 at 16:06:24 [ ด้วย IP 203.148.232.254 ]
หัวข้อ : Re: Virus!!
ตอบว่า :
ดวย

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :