Linux
Reply Return

หัวข้อ : คำสั่งพื้นฐาน

ข้อความว่า
ชื่อ: Isriya
ส่งมาเมื่อวันที่ : 24 มกราคม, 1999 at 17:22:06 [ ด้วย IP : 202.44.144.2 ]
หัวข้อ : คำสั่งพื้นฐาน
ด้วยข้อความที่ว่า:
ในดอสเราเรียกโปรแกรมใช้งานด้วย .exe ใช่มั้ยครับ
แล้วบน Linux?

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ChaiYo
ส่งเมื่อวันที่ : 25 มกราคม, 1999 at 07:17:53 [ ด้วย IP 203.148.211.2 ]
หัวข้อ : Re: คำสั่งพื้นฐาน
ตอบว่า :
คือไฟล์ที่มี attribute เป็น x ครับ
เช่น
-rw-r--r-- 1 linux users 7349 Jan 18 03:36 xxx
-rwxr-xr-x 1 linux users 191 Jan 21 01:31 zzz*

ไฟล์ zzz คือ executable ไฟล์ครับ :)


ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: chaiya1999@hotmail.com
ส่งเมื่อวันที่ : 20 กันยายน, 1999 at 15:11:46 [ ด้วย IP 203.151.73.101 ]
หัวข้อ : Re: คำสั่งพื้นฐาน
ตอบว่า :
เหมือนใน UNIX System V ใช่ใหมครับ
ถ้าเช่นนั้นก็ ใช่คำสั่ง man หรือ ?
ได้เลยใช่หมครับ ท่าน ?
บ่ ฮู้จริงๆ เล้ย ....

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: keng
ส่งเมื่อวันที่ : 07 พฤษภาคม, 2000 at 17:16:33 [ ด้วย IP 158.108.32.217 ]
หัวข้อ : Re: คำสั่งพื้นฐาน
ตอบว่า :
ใน Dos จะใช้ .exe แต่ใน linux ไม่สนใจนามสกุล
ขอให้ execute ได้ก็พอแล้ว

ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: --
ส่งเมื่อวันที่ : 15 สิงหาคม, 2005 at 14:23:33 [ ด้วย IP 61.19.151.198 ]
หัวข้อ : Re: คำสั่งพื้นฐาน
ตอบว่า :
-****

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :