Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากทราบเกี่ยวกับ คอนเซ็บของ Linux

ข้อความว่า
ชื่อ: Somsak
ส่งมาเมื่อวันที่ : 24 มกราคม, 1999 at 09:40:28 [ ด้วย IP : 203.154.30.2 ]
หัวข้อ : อยากทราบเกี่ยวกับ คอนเซ็บของ Linux
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากทราบเกี่ยวกับ คอนเซ็บของ Linux กว้างๆและสั้น ๆ
1. ลักษณะการทำงาน
2. เป็น os. แบบใด
3. เหมาะกับงานลักษณะใด
4. ขนาดของเครื่องที่ใช้ Linux ได้

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: คนตอบ
ส่งเมื่อวันที่ : 24 มกราคม, 1999 at 13:15:39 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Re: อยากทราบเกี่ยวกับ คอนเซ็บของ Linux
ตอบว่า :
1. ทำไปเรื่อยๆ
2. monolith kernel
3. งานที่ไม่ใช่รายงานส่งอาจารย์
4. 386 ขึ้นไป, dec alpha, sun, sgi, power pc,
palm pilot

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :