Linux
Reply Return

หัวข้อ : Bootp/DHCP Server คืออะไรครับช่วยอธิบายหน่อยครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: UPS
ส่งมาเมื่อวันที่ : 20 มกราคม, 1999 at 16:13:08 [ ด้วย IP : 203.155.91.3 ]
หัวข้อ : Bootp/DHCP Server คืออะไรครับช่วยอธิบายหน่อยครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
Bootp/DHCP Server คืออะไรครับช่วยอธิบายหน่อยครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: keng
ส่งเมื่อวันที่ : 07 พฤษภาคม, 2000 at 17:48:17 [ ด้วย IP 158.108.32.217 ]
หัวข้อ : Re: Bootp/DHCP Server คืออะไรครับช่วยอธิบายหน่อยครับ
ตอบว่า :
Bootp เป็นบริการ การBoot เครื่องของเครื่องที่ไม่มี
harddisk (diskless) โดยที่เครื่อง Client จะติดต่อไป
ยังเครื่อง BootpServer เพื่อ load Os เพื่อ Boot เครื่อง
DHCP Server เป็น Server ที่กำหนด IP ให้กับ Client
โดยที่ทุกครั้งที่เปิดเครื่อง Client จะไปถาม IP ของตัวเอง
กับ Server เหมาะสำหรับใช้ตอนเรามีเครื่องมากกว่า
IP ที่เรามี

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: วิทวัส ทรงสังข์
ส่งเมื่อวันที่ : 07 กรกฎาคม, 2003 at 15:06:03 [ ด้วย IP 202.29.32.5 ]
หัวข้อ : หน่วยวัดความจำ(ความจุ)ของข้อมูล มีอะไรบ้าง เรียงจากน้อยไปมาก
ตอบว่า :


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :