Linux
Reply Return

หัวข้อ : Set ให้ Linux รับ Modem....

ข้อความว่า
ชื่อ: ,IRx
ส่งมาเมื่อวันที่ : 20 มกราคม, 1999 at 03:03:31 [ ด้วย IP : 202.28.18.18 ]
หัวข้อ : Set ให้ Linux รับ Modem....
ด้วยข้อความที่ว่า:
Server 1 มี Modem 4 ตัวเป็นตัวรับ
Server 2 ก็มีอีก 4 ตัวครับ ทั้งสองรับได้ปกติครับ
User 1 คน มี Account ใน Server ตัวเดียวเท่านั้น
??? หาก user ใน server 1 จะเข้าไปใช้ Modem ใน server 2 ที่ตนเองไม่มี Account ได้ไหมครับ ทำได้อย่างไรครับ
??? เช่นกัน user ใน server 2 ก็อยากจะเข้าไปใช้ modem ใน server 1

ขอบคุณล่วงหน้าครับ


ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: เอ้
ส่งเมื่อวันที่ : 21 มกราคม, 1999 at 08:42:47 [ ด้วย IP 202.44.130.161 ]
หัวข้อ : Re: Set ให้ Linux รับ Modem....
ตอบว่า :
set NIS ครับ ลองดู Howto ใน /usr/doc/Howto ดูนะครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :