Linux
Reply Return

หัวข้อ : QUOTA !!

ข้อความว่า
ชื่อ: oreo
ส่งมาเมื่อวันที่ : 20 มกราคม, 1999 at 01:54:38 [ ด้วย IP : 161.200.192.195 ]
หัวข้อ : QUOTA !!
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากรู้วิธีการกำหนด quota ครับ !!

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: tip
ส่งเมื่อวันที่ : 20 มกราคม, 1999 at 09:15:28 [ ด้วย IP 203.155.33.12 ]
หัวข้อ : Re: QUOTA !!
ตอบว่า :
ใช้คำสั่ง edquota ตามด้วย login ของ user ที่ต้องการแก้ไข quota

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: oreo
ส่งเมื่อวันที่ : 20 มกราคม, 1999 at 16:29:09 [ ด้วย IP 161.200.192.195 ]
หัวข้อ : Re: QUOTA !!
ตอบว่า :
ไม่ทราบว่า form ในการใช้ edquota นั้นเป็นอย่างไร
เคยใช้ edquota แล้วแต่ทำไม่เป็น อย่างงัยช่วยวิธิเป็น step ให้ด้วยได้ไหมครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :