Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากได้โปรแกรม portscan

ข้อความว่า
ชื่อ: เด็กบื้อ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 19 มกราคม, 1999 at 01:49:22 [ ด้วย IP : 161.246.10.22 ]
หัวข้อ : อยากได้โปรแกรม portscan
ด้วยข้อความที่ว่า:
พอดีหนูต้องทำโปรเจคบน linux แล้วตอนนี้ก็อยากได้โปรแกรมที่ทำหน้าที่คล้ายเป็นตัว port scan ว่า host นี้เปิด port ไหนบ้าง ทำอะไรบ้าง ยิ่งเป็น ภาษา C ได้ยิ่งดีใหญ่เลย จักขอบพระคุณยิ่ง

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: Evgeni
ส่งเมื่อวันที่ : 23 มีนาคม, 1999 at 02:43:36 [ ด้วย IP 195.14.133.253 ]
หัวข้อ : portscan
ตอบว่า :


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :