Linux
Reply Return

หัวข้อ : ิช่วยอธิบายหน่อยครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: พื้นกลวง
ส่งมาเมื่อวันที่ : 18 มกราคม, 1999 at 00:39:29 [ ด้วย IP : 203.155.33.12 ]
หัวข้อ : ิช่วยอธิบายหน่อยครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ลีนุกซ์ทำไม่ตั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาไทยไม่ได้ครับ ยูนิกซ์ทำได้หรือป่าวครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: เด็กน้อย
ส่งเมื่อวันที่ : 20 มกราคม, 1999 at 19:18:47 [ ด้วย IP 161.246.10.21 ]
หัวข้อ : Re: ิช่วยอธิบายหน่อยครับ
ตอบว่า :
สร้างไฟล์ชื่อภาษาไทยไม่เคยเห็นอะ แต่อ่านชื่อไฟล์ที่เป็นภาษาไทย
ได้เราเคยทำ อิอิ config ที่ kernel อะ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :