Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากให้เพื่อนช่วยสอนวิธีทำโฮมเพจหน่อย

ข้อความว่า
ชื่อ: free
ส่งมาเมื่อวันที่ : 17 มกราคม, 1999 at 11:03:59 [ ด้วย IP : 168.120.254.30 ]
หัวข้อ : อยากให้เพื่อนช่วยสอนวิธีทำโฮมเพจหน่อย
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมกำลังทำโฮมเพจอยู่แต่อยากได้คำแนะนำจากเพื่อนๆ ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรดี อยากรู้จัง ช่วยส่งกลับมาที่ zone_41@hotmail.com

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: +++
ส่งเมื่อวันที่ : 20 มกราคม, 1999 at 01:18:31 [ ด้วย IP 203.148.244.200 ]
หัวข้อ : Re: อยากให้เพื่อนช่วยสอนวิธีทำโฮมเพจหน่อย
ตอบว่า :
เรื่องเกี่ยวกับ Linux ไงครับ
แปล howto ให้เพื่อนๆอ่านกันก็ได้
ศึกษาด้วยตนเองดีที่สุดครับ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: ฮั้ว
ส่งเมื่อวันที่ : 22 มกราคม, 1999 at 23:12:02 [ ด้วย IP 168.120.254.30 ]
หัวข้อ : Re: อยากให้เพื่อนช่วยสอนวิธีทำโฮมเพจหน่อย
ตอบว่า :
i suggest to you send mail to me

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: ฮั้ว
ส่งเมื่อวันที่ : 22 มกราคม, 1999 at 23:12:14 [ ด้วย IP 168.120.254.30 ]
หัวข้อ : Re: อยากให้เพื่อนช่วยสอนวิธีทำโฮมเพจหน่อย
ตอบว่า :
i suggest to you send mail to me

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :