Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากทราบข้อมูลล่าสุดของ linux เพื่อทำรายงาน

ข้อความว่า
ชื่อ: pe
ส่งมาเมื่อวันที่ : 16 มกราคม, 1999 at 13:15:03 [ ด้วย IP : 192.150.249.11 ]
หัวข้อ : อยากทราบข้อมูลล่าสุดของ linux เพื่อทำรายงาน
ด้วยข้อความที่ว่า:
ตอนนี้กำลังทำรายงานเกี่ยวกับ linux อยู่อยากได้ ข้อมูลล่าสุดของ linux เช่น รุ่น หรือแนวทางการพัฒนาของ linux ด่วนมาก หรือช่วยบอกแหล่งข้อมูลก็ได้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: nova
ส่งเมื่อวันที่ : 18 มกราคม, 1999 at 17:43:11 [ ด้วย IP 156.26.114.150 ]
หัวข้อ : Re: อยากทราบข้อมูลล่าสุดของ linux เพื่อทำรายงาน
ตอบว่า :
http://www.kernel.org
http://www.linux.org

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :