Linux
Reply Return

หัวข้อ : มีที่ไหนให้ d/l kernel บ้างครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: kernel
ส่งมาเมื่อวันที่ : 15 มกราคม, 1999 at 16:32:45 [ ด้วย IP : 203.148.237.131 ]
หัวข้อ : มีที่ไหนให้ d/l kernel บ้างครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากได้อ่ะครับ..

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 16 มกราคม, 1999 at 02:07:34 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Re: มีที่ไหนให้ d/l kernel บ้างครับ
ตอบว่า :
ftp.th.kernel.org

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :