Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากทราบการทำ ftp server ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: ftp
ส่งมาเมื่อวันที่ : 15 มกราคม, 1999 at 16:31:33 [ ด้วย IP : 203.148.237.131 ]
หัวข้อ : อยากทราบการทำ ftp server ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
มีที่ไหนบอกการทำ ftp server บ้างครับ..

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: +++
ส่งเมื่อวันที่ : 20 มกราคม, 1999 at 01:21:10 [ ด้วย IP 203.148.244.200 ]
หัวข้อ : Re: อยากทราบการทำ ftp server ครับ
ตอบว่า :
ใส่ไฟล์ลงใน /home/ftp/pub สิครับ

หรืออ่าน man ftp ก็ได้
มีวิธีทำ virtual host ftp และการ
กำหนดรูปแบบการ access ด้วย


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :