Linux
Reply Return

หัวข้อ : kde มันอะไรกันนักกันหนา..เลือกไม่ถูกครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: kde
ส่งมาเมื่อวันที่ : 14 มกราคม, 1999 at 13:49:57 [ ด้วย IP : 203.148.237.131 ]
หัวข้อ : kde มันอะไรกันนักกันหนา..เลือกไม่ถูกครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
หลังจากเราลง gtk,qt แล้วทีนี้ก็ kde ผมไปดูแล้วมันมีตั้งหลายตัวมั่วไปหมดอ่ะ
มีทั้ง kdeadmin,kdegame,kdegraphic,kdebase โอย..เลือกไม่ถูกวานผู้รู้ช่วยบอกหน่อยครับ..ว่าต้องใช้ตัวไหนบ้าง

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: แฮะๆ
ส่งเมื่อวันที่ : 14 มกราคม, 1999 at 17:04:08 [ ด้วย IP 161.200.255.161 ]
หัวข้อ : Re: kde มันอะไรกันนักกันหนา..เลือกไม่ถูกครับ
ตอบว่า :
ลง kdesuport , kdelibs , kdebase ก่อน ที่เหลือ เป็นส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วแต่ว่าเราอยากได้หรือเปล่า
เช่น kdegame ก็เป็นส่วนของ game ที่เขียนขึ้นโดยใฃ้ kdelibs เป็นต้น

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :