Linux
Reply Return

หัวข้อ : ===++ ถามคุณ cts ++===

ข้อความว่า
ชื่อ: ขาประจำ
ส่งมาเมื่อวันที่ : 12 มกราคม, 1999 at 09:40:57 [ ด้วย IP : 202.21.144.173 ]
หัวข้อ : ===++ ถามคุณ cts ++===
ด้วยข้อความที่ว่า:
คุณเรียนรู้ Linux โดยวิธีไหนครับ? มีหนังสือ หรือ Website สำหรับใช้ค้นหาคำตอบ ในเวลาติดขัดเกี่ยวกับ Linux ครับ? แบบว่า ผมสนใจจริงๆ นะครับ เรื่อง Linux และอยากที่จะเก่ง Linux เหมือนคุณนะครับ (คนอื่นๆ ก็เก่งนะครับ) เพราะผมอ่านในหลายๆ หัวข้อแล้ว จะเห็นคุณเป็นคนให้คำตอบในทางเทคนิคเป็นส่วนใหญ่
(ปล. คุณน่าจะรวบรวมเป็น Tips สำหรับ Linux ลงบนเวบนะครับ หรือจะเป็นเวบของคุณเองก็ได้)

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: cts
ส่งเมื่อวันที่ : 12 มกราคม, 1999 at 20:59:00 [ ด้วย IP 161.200.255.161 ]
หัวข้อ : Re: ===++ ถามคุณ cts ++===
ตอบว่า :
ผมรู้จัก Linux ตอนทำ senior project และมีโอกาสได้เป็น network admin. ของภาควิชาด้วย สาเหตุที่รู้จัก OS นี้ เป็นเพราะว่าอาจารย์ที่ปรึกษาผมไม่ค่อยสนับสนุนการใช้ software ผิดลิขสิทธิ์และแกเชี่ยวชาญ OS นี้มากครับ แรก ๆ ก็อาศัยถามอาจารย์นี่แหละครับ

ส่วนใหญ่ถ้าอยากศึกษาเรื่องไหนก็จะดูใน /usr/doc/HOWTO ก่อน ใน file นี้ส่วนใหญ่จะมีอ้างอิงถึง URL ของผู้เขียนโปรแกรมนั้น ๆ หรืออ่าน file README ทั้งหลาย (ถ้ามี) จากนั้นก็ลองทำบวกมั่วไปเรื่อย ๆ ครับ ส่วนหนังสือเคยอ่านแต่ TCP/IP ซึ่งไม่ใช่เรื่องของ application แต่มันทำให้เรารู้การทำงานในระดับล่าง ๆ ด้วย
ส่วนเรื่องเขียน web คิดว่าไม่มีเวลาครับเพราะติด thesis อยู่และกะว่าจะจบปีนี้ด้วยครับ


ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: rd
ส่งเมื่อวันที่ : 15 มกราคม, 1999 at 16:03:16 [ ด้วย IP 203.151.255.131 ]
หัวข้อ : Re: ===++ ถามคุณ cts ++===
ตอบว่า :
ขอถามต่อด้วยครับ
เรื่อง TCP/IP นี่ จะศึกษาละเอียดได้จากตำราอะไร ภาษาไทยมีไหมครับ
หรือจาก ไซท์ไหนที่มีรายละเอียดมากๆ ขอบคุณมากครับ

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: cts
ส่งเมื่อวันที่ : 30 มกราคม, 1999 at 17:16:40 [ ด้วย IP 161.200.255.161 ]
หัวข้อ : Re: ===++ ถามคุณ cts ++===
ตอบว่า :
TCP/IP อ่านจากหนังสือ "TCP/IP Illustrated, Volume 1 : The protocol" เขียนโดย W.Richard Stevens สำนักพิมพ์ Addison-Wesley จริง ๆ แล้วมี volume 2,3 ด้วยแต่เป็นเรื่องของโปรแกรม

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :