Linux
Reply Return

หัวข้อ : X Windows ใน Red Hat กับ SlackWare ต่างกันยังไง

ข้อความว่า
ชื่อ: ข้าวกล่อง
ส่งมาเมื่อวันที่ : 12 มกราคม, 1999 at 02:08:57 [ ด้วย IP : 168.120.254.30 ]
หัวข้อ : X Windows ใน Red Hat กับ SlackWare ต่างกันยังไง
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากทราบ ว่า X Windows ของ RedHat กับ SlackWare ต่างกันอย่างไรครับและมีข้อดีข้อเสียยังไงครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 12 มกราคม, 1999 at 08:54:11 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Re: X Windows ใน Red Hat กับ SlackWare ต่างกันยังไง
ตอบว่า :
ส่วน config เท่านั้นที่ต่างกันครับ
Redhat ดูจะ config เก่งกว่า
ส่วนเนื้อในเป็น XFree86 เหมือนกัน
ใช้ config file เหมือนกันเลยครับ
แต่เก็บไว้คนละที่กัน

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :