Linux
Reply Return

หัวข้อ : kde กับ qt คืออะไรครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: M0d-X
ส่งมาเมื่อวันที่ : 11 มกราคม, 1999 at 10:52:01 [ ด้วย IP : 203.152.1.114 ]
หัวข้อ : kde กับ qt คืออะไรครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
kde กับ qt คืออะไรครับ ถ้าลงไปแล้วจะมีประโยชน์ ยังงัยครับ คือไม่รู้จริงๆ ครับ อ่าน web board แล้ว รู้สึกเป็นที่นิยมมาก ขอบคุณครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: แฮะๆ
ส่งเมื่อวันที่ : 11 มกราคม, 1999 at 12:36:43 [ ด้วย IP 161.200.192.195 ]
หัวข้อ : Re: kde กับ qt คืออะไรครับ
ตอบว่า :
kde คือ window manager ของ X Window คล้ายกับ AfterStep , Windowmaker อะไรประมาณนี้ kde เป็น manager ที่ทำใช้งาน คล้ายๆ กับ window 95 ลองหาข้อมูลเพิ่มเติมที่ www.kde,org
ส่วน qt ก็เป็น libraly ของ X window สำหรับเขียน GUI เหมือนอย่าง gtk , motif หรือ xform
ก่อนลง kde ต้องลง qt ก่อน เพราะ kde ใช้ qt เป็น libraly ติดต่อกับ X window

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: Mod-X
ส่งเมื่อวันที่ : 12 มกราคม, 1999 at 10:14:28 [ ด้วย IP 203.152.1.114 ]
หัวข้อ : Re: kde กับ qt คืออะไรครับ
ตอบว่า :
งั้น ถ้าลง windowmaker ได้แล้วก็ไม่จำเป็นต้องลง kde กับ qt ใช่ไหมครับ

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: kookkai
ส่งเมื่อวันที่ : 12 มกราคม, 1999 at 15:53:26 [ ด้วย IP 203.148.237.131 ]
หัวข้อ : Re: kde กับ qt คืออะไรครับ
ตอบว่า :
ลง Windowmaker ไม่ต้องใช้ อะไรเลยครับ อิๆ.. ตอนแรกผมก็จะลง kde แต่ลง qt ไม่ผ่านสงสัยเป็นที่ rh5.0 น่ะ อิๆ...

ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: แฮะๆ
ส่งเมื่อวันที่ : 14 มกราคม, 1999 at 12:01:06 [ ด้วย IP 161.200.255.161 ]
หัวข้อ : Re: kde กับ qt คืออะไรครับ
ตอบว่า :
ก็จริงถ้าลง windownmaker แล้วก็ไม่ต้องลง kde ก็ได้ ถ้าไม่สนใจใช้ kde แต่ถ้าอยากลองของใหม่ก็น่าลงน่ะ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :