Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากทราบการทำงานของ Linux ค่ะ

ข้อความว่า
ชื่อ: พีจัง
ส่งมาเมื่อวันที่ : 09 มกราคม, 1999 at 16:24:26 [ ด้วย IP : 202.21.144.229 ]
หัวข้อ : อยากทราบการทำงานของ Linux ค่ะ
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากทราบระบบการทำงานของ os Linux
หน่อยค่ะ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ..
ส่งเมื่อวันที่ : 09 มกราคม, 1999 at 17:13:20 [ ด้วย IP 161.246.10.21 ]
หัวข้อ : Re: อยากทราบการทำงานของ Linux ค่ะ
ตอบว่า :
ใช้คำส้ง unix ทำงาน มั้ง มี xwindows ด้วย มั้ง

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 09 มกราคม, 1999 at 18:18:08 [ ด้วย IP 203.149.30.10 ]
หัวข้อ : Re: อยากทราบการทำงานของ Linux ค่ะ
ตอบว่า :
ถามแบบนี้ต้องการคำตอบประมาณไหนครับเนี่ย

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: Eak-Sak
ส่งเมื่อวันที่ : 30 มกราคม, 1999 at 04:15:28 [ ด้วย IP 202.44.204.35 ]
หัวข้อ : Re: อยากทราบการทำงานของ Linux ค่ะ
ตอบว่า :
ทำงานคล้ายๆ กะ os ที่เป็น UNIX ไงหละ

ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: ติง
ส่งเมื่อวันที่ : 04 กันยายน, 2003 at 16:11:42 [ ด้วย IP 202.29.48.121 ]
หัวข้อ : Re: อยากทราบการทำงานของ Linux ค่ะ
ตอบว่า :
ไม่ รู้

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :