Linux
Reply Return

หัวข้อ : การแบ่ง quota ครับช่วยผมด้วย

ข้อความว่า
ชื่อ: gr
ส่งมาเมื่อวันที่ : 08 มกราคม, 1999 at 23:21:02 [ ด้วย IP : 203.148.237.232 ]
หัวข้อ : การแบ่ง quota ครับช่วยผมด้วย
ด้วยข้อความที่ว่า:
จะแบ่ง quota ครับแต่มีปัญหาว่าผมได้ add user ไปแล้วครับ..จะแบ่ง group , user quota ทีหลังได้มั๊ยครับเพราะตอน add ไม่ได้ใส่ group ให้ user น่ะครับ..

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: cts
ส่งเมื่อวันที่ : 10 มกราคม, 1999 at 13:44:18 [ ด้วย IP 161.200.255.161 ]
หัวข้อ : Re: การแบ่ง quota ครับช่วยผมด้วย
ตอบว่า :
กำหนด quota หลังจาก add user ครับ แต่ user ทุกคนน่าจะมี group เป็นของตนเองนะครับ ลองดู file /etc/passwd ใน field ที่ 4 จะมีหมายเลข group ID อยู่ โดยปกติจะเป็น 100 หรือ users ครับ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: gr
ส่งเมื่อวันที่ : 10 มกราคม, 1999 at 22:03:03 [ ด้วย IP 203.148.237.131 ]
หัวข้อ : Re: การแบ่ง quota ครับช่วยผมด้วย
ตอบว่า :
ตอนนี้ passwd gid เป็นตัวเลขครับ

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: cts
ส่งเมื่อวันที่ : 11 มกราคม, 1999 at 18:28:06 [ ด้วย IP 161.200.255.161 ]
หัวข้อ : Re: การแบ่ง quota ครับช่วยผมด้วย
ตอบว่า :
gid ใน file /etc/passwd ต้องเป็นตัวเลข และใน file /etc/group เป็นการบอกชื่อ group กับ gid ครับ (บังเอิญบอกกำกวม)

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :