Linux
Reply Return

หัวข้อ : shutdown ไม่ได้

ข้อความว่า
ชื่อ: นัส
ส่งมาเมื่อวันที่ : 07 มกราคม, 1999 at 22:43:32 [ ด้วย IP : 203.146.34.15 ]
หัวข้อ : shutdown ไม่ได้
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมลง red hat 5.0 แล้ว shutdown -h หรือ -r ไม่ได้ ช่วยบอกวิธีหน่อย
ขอบคุณครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: root
ส่งเมื่อวันที่ : 07 มกราคม, 1999 at 22:47:31 [ ด้วย IP 203.146.40.138 ]
หัวข้อ : Re: shutdown ไม่ได้
ตอบว่า :
พิม halt

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: pol
ส่งเมื่อวันที่ : 09 มกราคม, 1999 at 08:49:56 [ ด้วย IP 203.148.248.85 ]
หัวข้อ : Re: shutdown ไม่ได้
ตอบว่า :
ไม่ทราบว่าlogin เป็น root หรือเปล่าครับ เพราะผมเคยลองแล้วshutdown now ไม่ได้ครับ


ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: pol
ส่งเมื่อวันที่ : 09 มกราคม, 1999 at 08:51:29 [ ด้วย IP 203.148.248.85 ]
หัวข้อ : Re: shutdown ไม่ได้
ตอบว่า :
ไม่ทราบว่าlogin เป็น root หรือเปล่าครับ เพราะผมเคยลองแล้วshutdown now ไม่ได้ครับ


ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: cts
ส่งเมื่อวันที่ : 10 มกราคม, 1999 at 13:53:45 [ ด้วย IP 161.200.255.161 ]
หัวข้อ : Re: shutdown ไม่ได้
ตอบว่า :
reboot :
shutdown -r now
reboot
init 6

halt:
halt
init 0


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :