Linux
Reply Return

หัวข้อ : จะรู้ได้อย่างไรว่า เราset ipfwadm ไว้ให้เครื่องไหน

ข้อความว่า
ชื่อ: nop
ส่งมาเมื่อวันที่ : 07 มกราคม, 1999 at 17:08:44 [ ด้วย IP : 202.183.252.95 ]
หัวข้อ : จะรู้ได้อย่างไรว่า เราset ipfwadm ไว้ให้เครื่องไหน
ด้วยข้อความที่ว่า:
เมื่อเราใช้ ip masquerade เราใช้ ipfwadm set ไว้แล้วเราจะรู้ได้อย่างไร ว่าเครื่อง server จัดการให้เราตามคำสั่งผ่านถูกต้องหรือไม่จะมีวิธีเรียกดู ค่าที่ set ไปแล้ว หรือไม่

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: cts
ส่งเมื่อวันที่ : 10 มกราคม, 1999 at 14:05:12 [ ด้วย IP 161.200.255.161 ]
หัวข้อ : Re: จะรู้ได้อย่างไรว่า เราset ipfwadm ไว้ให้เครื่องไหน
ตอบว่า :
ipfwadm -M -l

ถ้า set firewall ทั้งแบบ input, output, forward ก็ใช้คำสั่งต่อไปนี้ดูตามลำดับ
ipfwadm -I -l
ipfwadm -O -l
ipfwadm -F -l


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :