Linux
Reply Return

หัวข้อ : upgrade_library ทำงัยครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: หนุ่มน้อย
ส่งมาเมื่อวันที่ : 10 กรกฎาคม, 1998 at 00:48:11 [ ด้วย IP : 203.150.223.71 ]
หัวข้อ : upgrade_library ทำงัยครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
คือผมได้ยินว่าเราต้อง upgrade library ครับ เพราะว่ามีบ้างโปรแกรมที่สามารถ hack ได้ดังนั้นจึงต้อง upgrade library ครับ
เค้าทำกันอย่างไรหรือครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: pruet
ส่งเมื่อวันที่ : 10 กรกฎาคม, 1998 at 02:16:23 [ ด้วย IP 203.150.223.71 ]
หัวข้อ : Re: upgrade_library ทำงัยครับ
ตอบว่า :
ใช้ Redhat หรือว่า Slackware ครับ(หรือว่าอื่น ๆ )
ถ้าเป็น Redhat ก็ไป download library ที่เป็น binary ที่มีนามสกุลเป็น .rpm มา แล้วก็ add ได้เลยครับ
ถ้าเป็น Slackware นะครับ ปกติที่ผมทำก็คือ download ตัวที่เป็น source มา แล้วก็มา compile แล้วก็ค่อยสั่ง install ทับนะครับ แล้วก็ boot เครื่องใหม่ นะครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :