Linux
Reply Return

หัวข้อ : set SB Live value ไม่ได้

ข้อความว่า
ชื่อ: aramus
ส่งมาเมื่อวันที่ : 06 มกราคม, 1999 at 12:39:43 [ ด้วย IP : 157.1.35.5 ]
หัวข้อ : set SB Live value ไม่ได้
ด้วยข้อความที่ว่า:
อย่างที่เห็นแหละครับ set ไม่ได้ ไม่รู้ทำไงดีครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: :)...
ส่งเมื่อวันที่ : 19 กรกฎาคม, 1999 at 12:39:15 [ ด้วย IP 203.155.33.10 ]
หัวข้อ : Re: set SB Live value ไม่ได้
ตอบว่า :
ไปเอา driver ตัวใหม่ที่ soundblaster.com ฃื่อ emu10k1

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :