Linux
Reply Return

หัวข้อ : thai extension

ข้อความว่า
ชื่อ: one
ส่งมาเมื่อวันที่ : 06 มกราคม, 1999 at 12:04:03 [ ด้วย IP : 203.154.218.206 ]
หัวข้อ : thai extension
ด้วยข้อความที่ว่า:
how to setup thai extension .. and what is thai extension

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: cat
ส่งเมื่อวันที่ : 21 มกราคม, 1999 at 12:36:43 [ ด้วย IP 203.149.3.124 ]
หัวข้อ : Re: thai extension
ตอบว่า :
ขอให้ดูใน web site "linux.thai.net" หัวข้อ "Thai Linux Documentation Project" ครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :