Linux
Reply Return

หัวข้อ : ต้องการด่วน

ข้อความว่า
ชื่อ: t
ส่งมาเมื่อวันที่ : 05 มกราคม, 1999 at 23:56:55 [ ด้วย IP : 203.155.33.12 ]
หัวข้อ : ต้องการด่วน
ด้วยข้อความที่ว่า:
บริษัทดำเนินกิจการด้านการตลาดนำเข้าสินค้า อุปโภค และ บริโภคต้องการรับสมัคร

ตำแหน่ง
1. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
2. เจ้าหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายสรรหาทรัพยากรบุคคล

คุณสมบัติ
1. ชาย - หญิง
2. อายุ 18 ปีขึ้นไป
3. วุฒิ ปวช. ขึ้นไป
ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
มีความตั้งใจ อดทน และ มุ่งมั่นในการทำงาน
ต้องการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมเซ็นต์รับรองสำเนา
2. รูปถ่าย 2 ใบ

สนใจฝากชื่อ - นามสกุล เบอร์ติดต่อกลับได้ที่
1188 เรียก 5600308 แล้วทางบริษัทจะติดต่อกลับหาท่านโดยเร็วที่สุด

หมายเหตุ นักเงียน นักศึกษาที่ต้องการฝึกงานก็สามารถแจ้งได้


ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: แฮะๆ
ส่งเมื่อวันที่ : 11 มกราคม, 1999 at 13:17:26 [ ด้วย IP 161.200.192.195 ]
หัวข้อ : Re: ต้องการด่วน
ตอบว่า :
อารายเนี่ย
ไม่รู้เรื่องเลย

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :