Linux
Reply Return

หัวข้อ : kernel error message

ข้อความว่า
ชื่อ: pom
ส่งมาเมื่อวันที่ : 05 มกราคม, 1999 at 16:53:16 [ ด้วย IP : 203.155.128.250 ]
หัวข้อ : kernel error message
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากทราบว่าเวลาเรา boot แล้วมี error ต่างๆนั้นจะดูได้ที่ไหนครับปกติ ใช้ dmesg แต่จะเห็นแต่ message ที่ไม่ errorเท่านั้นครับ จะทำอย่างไรดีครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: banyais
ส่งเมื่อวันที่ : 06 มกราคม, 1999 at 09:36:01 [ ด้วย IP 133.96.51.59 ]
หัวข้อ : Re: kernel error message
ตอบว่า :
ผมไม่แน่ใจนะครับ ลองไปดูที่ /var/log ดูสิครับ น่าจะมีไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น error ครับ ถ้าไม่ใช่ก็ขอโทษทีครับ ไม่แน่ใจเหมือนกัน

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :