Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากทราบวิธีโหลดภาพ (.JPG,.Gif) โดย gtk1.1.11

ข้อความว่า
ชื่อ: รัตน์
ส่งมาเมื่อวันที่ : 04 มกราคม, 1999 at 13:07:07 [ ด้วย IP : 203.155.33.12 ]
หัวข้อ : อยากทราบวิธีโหลดภาพ (.JPG,.Gif) โดย gtk1.1.11
ด้วยข้อความที่ว่า:
สวัสดีปีใหม่ครับ
ตอนนี้ผมใช้ Linux redhat 5.0,จะเขียนโปรเจครันบน X window เป็นโปรเจค CAI. อยากให้แสดงผลภาษาไทย,โหลดภาพ(.jpg,.gif) โดยใช้ gtk1.1.11 จะได้ไหมครับ
หรือต้องทําอย่างไรบ้าง ครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 05 มกราคม, 1999 at 17:23:39 [ ด้วย IP 203.149.30.4 ]
หัวข้อ : Re: อยากทราบวิธีโหลดภาพ (.JPG,.Gif) โดย gtk1.1.11
ตอบว่า :
ต้องใช้ imlib ด้วยนะครับ
GdkPixmap *pixmap;
GdkImlibImage *pic = NULL;
gchar *filename;
pic = gdk_imlib_load_image(filename);
pixmap=gdk_imlib_move_image(pic);

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :