Linux
Reply Return

หัวข้อ : การรัน script ทำไงครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: m
ส่งมาเมื่อวันที่ : 02 มกราคม, 1999 at 20:49:25 [ ด้วย IP : 203.148.247.205 ]
หัวข้อ : การรัน script ทำไงครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
การเขียนสคริปท์นี้ เราเขียนใน pico แล้วก็ไปเซต mode ให้เป็นแบบ execute แล้วที่ว่าใช้ sh awk อะไรพวกนี้รันเป็นไงครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: banyais
ส่งเมื่อวันที่ : 03 มกราคม, 1999 at 08:14:16 [ ด้วย IP 133.96.51.59 ]
หัวข้อ : Re: การรัน script ทำไงครับ
ตอบว่า :
ในความเข้าใจของผมนะครับ script นั้นที่เราเขียนขึ้นมาก็เป็นกลุ่มคำสั่งที่เราจะให้มันทำงานใช่ไหมครับ คราวนี้คำสั่งที่เราเขียนเนี่ยเราจะเขียนโดยให้โปรแกรมอะไรทำงาน ละ ตัวอย่างเช่น ต้องการให้ shell ทำงาน เราก็จะเขียน script ใน sh tch zsh ประมาณเนี่ยครับ แต่ละตัวก็เขียนกันคนละแบบครับ ส่วน awk นั้นจะเป็นโปรแกรมภาษา script พวกเดียวกับ perl ครับ จะมีประสิทธิภาพมากกว่ามั่ง (คิดว่า)

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :