Linux
Reply Return

หัวข้อ : DosEmu

ข้อความว่า
ชื่อ: somchat
ส่งมาเมื่อวันที่ : 02 มกราคม, 1999 at 16:11:01 [ ด้วย IP : 202.44.202.34 ]
หัวข้อ : DosEmu
ด้วยข้อความที่ว่า:
มีใครใช้DosEmuเป็นบ้างครับ ต้อง set อะไรที่ใหนบ้างขอรบกวนช่วยตอบด้วย หรือช่วยแนะนำ site ทีเป็นภาษาไทยก็ได้ขอบคุณล่วงหน้าครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :