Linux
Reply Return

หัวข้อ : telnet จาก linux เข้าเครื่อง sun แล้วมีปัญหา

ข้อความว่า
ชื่อ: xx
ส่งมาเมื่อวันที่ : 02 มกราคม, 1999 at 13:51:38 [ ด้วย IP : 203.155.33.12 ]
หัวข้อ : telnet จาก linux เข้าเครื่อง sun แล้วมีปัญหา
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผม telnet จากเครื่องที่เป็น linux ไปยังเครื่องที่ใช้ UNIX ของ SUN
ปรากฎว่าใช้คำสั่งบางคำสั่งเช่น pine ไม่ได้ ผมต้องเปลี่ยนไป telnet
จากเครื่องที่เป็น UNIX ของ SUN ด้วยกัน ใครพอจะทราบวิธีแก้บ้าง
และทำไมจึงเป็นแบบนี้

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: เด็กน้อย
ส่งเมื่อวันที่ : 02 มกราคม, 1999 at 17:06:15 [ ด้วย IP 161.246.10.22 ]
หัวข้อ : Re: telnet จาก linux เข้าเครื่อง sun แล้วมีปัญหา
ตอบว่า :
พิมพ์ว่า TERM=vt100 แล้นจะใช้ได้

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :