Linux
Reply Return

หัวข้อ : ช่วยผมด้วยครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: Students
ส่งมาเมื่อวันที่ : 02 มกราคม, 1999 at 13:44:14 [ ด้วย IP : 203.155.33.12 ]
หัวข้อ : ช่วยผมด้วยครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ตอนนี้ผมเขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษา C++ ซึ่ง Complier ผ่านแต่พอเอาไป Complier บน Linux โดยใช้ Gcc กับไม่ผ่านโดยมีข้อความบอกว่า ไม่รู้จัก Header File ( *.h ) ที่ใช้อ้างอิงคำสั่งที่ผมใช้ ใครมีวิธีแก้ช่วยบอกผมด้วยครับ ขอบคุณครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 03 มกราคม, 1999 at 05:49:10 [ ด้วย IP 203.149.0.10 ]
หัวข้อ : Re: ช่วยผมด้วยครับ
ตอบว่า :
ปกติใช้ g++ compile c++ นะครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :