Linux
Reply Return

หัวข้อ : การเขียน script ใช้อะไรเขียนครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: m
ส่งมาเมื่อวันที่ : 02 มกราคม, 1999 at 00:18:53 [ ด้วย IP : 203.148.247.205 ]
หัวข้อ : การเขียน script ใช้อะไรเขียนครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
การเขียน script ใช้อะไรเขียนครับ ผมไม่ทราบว่าเราต้องเขียนโปรแกรมอะไร ในดอสก็เป็น edit แต่ในลีนุกซ์ใช้อะไรครับ

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ]d
ส่งเมื่อวันที่ : 02 มกราคม, 1999 at 01:58:10 [ ด้วย IP 203.149.0.10 ]
หัวข้อ : Re: การเขียน script ใช้อะไรเขียนครับ
ตอบว่า :
มีหลาย script ครับ
เช่น awk perl sh csh ksh etc เลือกเอาตามศรัทธาครับ

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: banyais
ส่งเมื่อวันที่ : 02 มกราคม, 1999 at 08:07:51 [ ด้วย IP 133.96.51.59 ]
หัวข้อ : Re: การเขียน script ใช้อะไรเขียนครับ
ตอบว่า :
ไม่ทราบว่าเป็นตัวโปรแกรม editor หรือเปล่า เพราะเห็นบอกว่า "ในดอสใช้ edit" ถ้าใน linux หรือ unix ก็ใช้ vi pico(ตัวนี้ใช้ง่าย) etc. ครับ แต่ถ้าตัวโปรแกรมที่จะรัน script ที่เราเขียนนั้น ก็อย่างข้างบนครับ แต่ละตัวก็จะเขียนไปคนละแบบ ก็เลือกเอาเองครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :