Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากได้ Desktop Xindows ที่สวยๆๆ

ข้อความว่า
ชื่อ: Putanesk
ส่งมาเมื่อวันที่ : 31 ธันวาคม, 1998 at 20:35:01 [ ด้วย IP : 203.146.30.136 ]
หัวข้อ : อยากได้ Desktop Xindows ที่สวยๆๆ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ผมอยากด้ x windows มี Desktop ที่สวยงาม แต่คือเริ่มต้นไม่ ถูกอะคับ
ว่าจะ ลง อะไรมัน ถึงจะได้ desktop ที่สวยงาม


ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: mhz
ส่งเมื่อวันที่ : 01 มกราคม, 1999 at 03:01:58 [ ด้วย IP 203.146.30.136 ]
หัวข้อ : Re: อยากได้ Desktop Xindows ที่สวยๆๆ
ตอบว่า :
www.windowmaker.org

ผู้ตอบคนที่ 2
ชื่อ: เด็กน้อย
ส่งเมื่อวันที่ : 01 มกราคม, 1999 at 04:03:04 [ ด้วย IP 203.149.30.4 ]
หัวข้อ : ถ้ามี X manager แล้วก็
ตอบว่า :
ไปดู theme ที่ www.themes.org

ผู้ตอบคนที่ 3
ชื่อ: putanesk
ส่งเมื่อวันที่ : 01 มกราคม, 1999 at 08:10:35 [ ด้วย IP 203.146.30.136 ]
หัวข้อ : Re: อยากได้ Desktop Xindows ที่สวยๆๆ
ตอบว่า :

ขอบคุณมาก ครับ พี่ ทุกคน ช่วยตอบ ให้
HAPPY NEW YEAR 2542 นะครับ

ผู้ตอบคนที่ 4
ชื่อ: Vincent66
ส่งเมื่อวันที่ : 31 มกราคม, 1999 at 23:36:27 [ ด้วย IP 203.151.17.228 ]
หัวข้อ : Re: อยากได้ Desktop Xindows ที่สวยๆๆ
ตอบว่า :
ผมสนับสนุน desktop ของ KDE ครับ สวย ติดตั้งง่าย
คนนิยมใช้ครับ ดูที่ www.kde.org

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :