Linux
Reply Return

หัวข้อ : อยากรู้วิธีทำ mirror irc ครับคือว่า

ข้อความว่า
ชื่อ: ์Jame
ส่งมาเมื่อวันที่ : 31 ธันวาคม, 1998 at 11:51:17 [ ด้วย IP : 203.155.91.3 ]
หัวข้อ : อยากรู้วิธีทำ mirror irc ครับคือว่า
ด้วยข้อความที่ว่า:
อยากรู้วิธีทำ mirror irc ครับคือว่าต้องการให้ user connect เข้ามาที่ server เราแล้วเหมือนกับ server ของ microsoft ในขณะนั้นครับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :