Linux
Reply Return

หัวข้อ : ใช้ Microsoft IntelliMouse ใน Xwindows ไม่ได้ครับ

ข้อความว่า
ชื่อ: blah
ส่งมาเมื่อวันที่ : 30 ธันวาคม, 1998 at 08:43:38 [ ด้วย IP : 203.146.13.7 ]
หัวข้อ : ใช้ Microsoft IntelliMouse ใน Xwindows ไม่ได้ครับ
ด้วยข้อความที่ว่า:
ตอน xf86config นี่ก็เลือกเมาส์ให้เป็น IntelliMouse แล้วนะครับ พอเข้าไปใน X มันจะกระโดด ๆ อ่ะคับ บังคับไม่ได้เลย ถ้าใช้เป็น Microsoft Mouse PS/2 ทำดานี่จะไม่มีปันหาอะไรอ่ะคับ

ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :