Linux
Reply Return

หัวข้อ : CGI บน LINUX

ข้อความว่า
ชื่อ: bom
ส่งมาเมื่อวันที่ : 28 ธันวาคม, 1998 at 16:16:13 [ ด้วย IP : 203.146.46.169 ]
หัวข้อ : CGI บน LINUX
ด้วยข้อความที่ว่า:
ต้องการเขียน CGI บน LINUX มีวิธีเขียนอย่างไร
การ compile, การเรียกใช้งาน
ต้องใช้ tool อืี่นมาช่วยหรือไม่ ถ้าต้องการให้สามารถ access database
ที่เป็น text file หรือ ตัวอื่น ๆ เช่น DBF

ผู้ตอบคนที่ 1
ชื่อ: ole
ส่งเมื่อวันที่ : 31 ธันวาคม, 1998 at 01:31:36 [ ด้วย IP 202.44.204.35 ]
หัวข้อ : Re: CGI บน LINUX
ตอบว่า :
ก็เขียนธรรมดานั่นแหละครับ ที่ผมเขียนใช้ c โดย
1.ไป directory ที่เค้า(root) กำหนดให้เพื่อเขียน cgi
1.พิมพ์ source code ด้วยโปรแกรม pico สมมติคุณใช้ชื่อว่า test
2.พิมพ์ gcc -o test test.exe ก็จะได้ execute file ชื่อ test.exe
3.ทีนี้เวลาคุณจะเรียกใช้ก็ใช้เหมือนปกติได้เลยครับ

การที่จะให้ไปอ่านไฟล์ข้อมูลก็เพียงแต่เขียนโปรแกรมธรรมดา

เกี่ยวกับเรื่องนี้ไปดูเพิ่มเติมได้ที่
http://www.cgibook.com
http://infothailand.com/sitetutor/cgi/

หวังว่าพอเป็นเซียนแล้วก็แนะนำผมบ้างแล้วกัน


ท่านผู้รู้ กรุณาช่วยตอบวิธีแก้ปัญหาให้หน่อยครับ ขอบคุณมากครับ :

ชื่อ :
E-Mail :
หัวข้อ :
ข้อความว่า :